• Hòa nhạc tứ tấu Fayçal Salhi tại IDECAF ngày 12/9

  12, Tháng Chín 2014

  Hòa nhạc tứ tấu Fayçal Salhi tại IDECAF ngày 12/9

  Viện Pháp Việt Nam và Viện trao đổi văn hóa với Pháp (IDECAF) giới thiệu đến các bạn chương trình hòa nhạc phương Đông do tứ tấu Fayçal Salhi biểu diễn ngày 12 tháng 09 năm 2014 lúc 20g tại IDECAF. Soạn nhạc và nghệ sĩ đàn Oud, Fayçal Salhi biểu diễn rất thành công các sáng tác độc đáo của mình ở khắp nơi trên thế giới !

  Actualités

  Map

  agrandir carte