Thị thực

THỊ THỰC

VISAS

VISAS

Chúng tôi được biết có một số kẻ đề nghị giúp đỡ quý vị tại khu vực phía trước lối vào phòng thị thực. HÃY CẨN THẬN VỚI NHỮNG KẺ LỪA ĐẢO VÀ ĐỪNG ĐƯA TIỀN CHO CHÚNG :

  • Mẫu đơn xin thị thực hoàn toàn miễn phí, quý vị có thể tải về từ trang web của chúng tôi !
  • Chúng hứa giúp quý vị được cấp thị thực : đừng tin lời chúng !
  • Chúng bán cho quý vị - trong trường hợp visa bị từ chối - các mẫu thư xin khiếu nại : xin đừng mua, vì những mẫu thư này không thể giúp thay đổi quyết định !

Xin báo ngay cho chúng tôi trong trường hợp quý vị bị những người này tiếp cận.

CHÚ Ý

- Chỉ điền Đơn xin thị thực bằng Tiếng Pháp HOẶC Tiếng Anh. Tổng lãnh sự quán Pháp không nhận các hồ sơ có Đơn xin thị thực được điền bằng Tiếng Việt.

- Hồ sơ xin thị thực phải nộp sớm nhất 3 tháng hay trễ nhất 15 ngày trước ngày dự định đi.

- Trong trường hợp thị thực được cấp, người được cấp thị thực cần mang theo trong chuyến đi của mình một bản sao của toàn bộ các giấy tờ trong hồ sơ xin thị thực để có thể trình cho cảnh sát hàng không và cảnh sát cửa khẩu của Pháp khi được yêu cầu tại cửa khẩu nhập cảnh.

Dernière modification : 29/09/2014

Haut de page